Kalkulace škod

 

Našim klientům dále nabízíme:

  • revizní výpočty majetkové újmy stanovený pojišťovnou
  • vypracování znaleckých odhadů
  • pro servisy - stanovení nákladů na opravu sloužící jako podklad pro fakturaci tuzemským pojišťovnám

 

Kontakt

FIS GROUP s.r.o. Panuškova 1301/4
140 00 Praha
+420 777 729 820 fisgroup@seznam.cz